ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σκούασι (Ευβοίας)

24-11-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουάσης

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ακταίον

Ακταίον (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Σκούασι

19/03/1961

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Πλαγιά της κοινότητας Ακταίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ακταίου και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Εκτύπωση   Αρχείο csv