ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μήρισι Αγράφων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Κυφαίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 51Α - 22/11/1876

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Μήρισι Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Μήρισι Αγράφων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αγράφων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μήρισι Αγράφων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Μάραθος

Μάραθος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μήρισι Αγράφων

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Μάραθος (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μαράθου και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Εκτύπωση   Αρχείο csv