ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τσερκοβοπτελέα (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Τσαρκοβοπτεληά (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Τσαρκοβοπτεληά (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Τσαρκοβοπτεληά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

Τσερκοβοπτελέα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Τσαρκοβοπτεληά

Τσαρκοβοπτεληά (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αρακυνθίων και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρκίνι

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Τσερκοβοπτελέα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Φτελιά

Φτελιά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τσαρκοβοπτεληά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Πτελέα

Πτελέα (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Φτελιά

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Πτελέα (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σαρκίνης και προσαρτάται στο δήμο Προυσού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Προυσού και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv