ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αμαλιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 98Α - 24/11/1885

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στο δήμο Ήλιδος

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Δερβιτσελεπί του δήμου Ήλιδος

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Καλίτσα του δήμου Ήλιδος

ΦΕΚ 216Α - 02/08/1891

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ήλιδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Αμαλιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 183Α - 02/08/1906

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και ορίζεται έδρα του δήμου Ελίσσης

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Αμαλιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαλιάδος

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Αμαλιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και ορίζεται έδρα του δήμου Ήλιδας

Εκτύπωση   Αρχείο csv