ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γαστούνη (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ήλιδος

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ήλιδος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ήλιδος

ΦΕΚ 216Α - 02/08/1891

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ήλιδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Γαστούνη (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 183Α - 02/08/1906

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Γαστούνη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαστούνης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Γαστούνη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Γαστούνης και ορίζεται έδρα του δήμου Πηνειού

Εκτύπωση   Αρχείο csv