ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βαρθολομιόν (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Κυλληνίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κυλληνίας και προσαρτάται στο δήμο Μυρτουντίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Βαρθολομιόν (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Βαρθολομιόν (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μυρτουντίων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρθολομιού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Βαρθολομιόν (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

05/04/1981

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Βρανάς της κοινότητας Βαρθολομιού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βαρθολομιού και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Εκτύπωση   Αρχείο csv