ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δούκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Κλαδέας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κλαδέας και ορίζεται έδρα του δήμου Ολυμπίων

ΦΕΚ 28Α - 27/07/1861

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ολυμπίων

ΦΕΚ 22Α - 27/05/1864

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ολυμπίων

ΦΕΚ 31Α - 12/06/1865

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ολυμπίων

ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881

Ο οικισμός ορίζεται θερινή έδρα του δήμου Ολυμπίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δούκας (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 110Α - 21/05/1904

Ο οικισμός ορίζεται θερινή έδρα του δήμου Ολυμπίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δούκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δούκα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δούκας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Δούκα και προσαρτάται στο δήμο Φολόης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv