ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δίβρη (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Λαμπείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δίβρη (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δίβρη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δίβρης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πρινόφυτον

Πρινόφυτον (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Δίβρη

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Λάμπεια

Λάμπεια (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Πρινόφυτον

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Λάμπεια (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λαμπείας και ορίζεται έδρα του δήμου Λαμπείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv