ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γκορτζιά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Γκορτζιά (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Γκορτζιά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράκας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Λιναριά

Λιναριά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Γκορτζιά

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Λιναριά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 374Α - 28/10/1931

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μοιράκας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιναριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λιναριάς και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv