ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μυρτιά (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Μυρτιά (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Μυρτιά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρτιάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Μυρτιά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Μυρτέα

Μυρτέα (Ηλείας)

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Μυρτιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Εκτύπωση   Αρχείο csv