ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κούλλογλη (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Δαφνουσίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κούλλογλη (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Κούλλογλη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουλλόγλης

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Οινόη

Οινόη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κούλλογλη

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Οινόη (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Οινόης και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Εκτύπωση   Αρχείο csv