ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Παραπράσταινα (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Σιλάνων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τρικκάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Παραπράσταινα (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικκάλων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Καρδίτσης και υπάγεται στο νομό Τρικάλων

Παραπράσταινα (Τρικάλων)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τρικάλων από το νομό Καρδίτσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σιλάνων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραπρασταίνης

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Παραπράσταινα (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Προάστιον

Προάστιον (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Παραπράσταινα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Προαστίου και ορίζεται έδρα του δήμου Σελλάνων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σελλάνων και προσαρτάται στο δήμο Παλαμά

Εκτύπωση   Αρχείο csv