ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κάλαμος (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Καρνίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κάλαμος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κάλαμος (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καρνίων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλάμου

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κάλαμος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κάλαμος (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Κάλαμος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καλάμου και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Εκτύπωση   Αρχείο csv