ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Καστός (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Καρνίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Καστός (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Καστός (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καρνίων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστού

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Καστός (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Καστός (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Καστός (Λευκάδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καστού και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Εκτύπωση   Αρχείο csv