ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Χασάναγα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

09-12-1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Χασάναγα (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Χασάναγα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχατίου

ΦΕΚ 293Α - 16/11/1927

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βραχατίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χασάναγα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κροκιδάς

Κροκιδάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Χασάναγα

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ασωπία

Ασωπία (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κροκιδάς

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κροκιδάς

Κροκιδάς (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ασωπία

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Βοχαϊκόν

Βοχαϊκόν (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κροκιδάς

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Βοχαϊκόν (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βοχαϊκού και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Εκτύπωση   Αρχείο csv