ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τρανοζευγολατιό (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αιγιαλείας

09-12-1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Ζευγολατείον

Ζευγολατείον (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Τρανοζευγολατιό

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Ζευγολατείον (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Ζευγολατείον (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζευγολατιού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Ζευγολατείον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Ζευγολατείον

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Ζευγολατείον (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Κυράς Βρύση της κοινότητας Ζευγολατείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ζευγολατείου και ορίζεται έδρα του δήμου Βόχας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βόχας και ορίζεται έδρα του δήμου Βέλου-Βόχας

Εκτύπωση   Αρχείο csv