ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπολάτι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Απίας

09-12-1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Μπολάτι (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Μπολάτι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχατίου

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βραχατίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπολατίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Μπολάτι (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μπολατίου και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Εκτύπωση   Αρχείο csv