ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Απολλωνία (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Απολλωνίας

18-07-1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

ΦΕΚ 6Α - 28/02/1859

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Σίφνου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σίφνου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απολλωνίας Σίφνου

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Απολλωνία (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Απολλωνία (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Απολλωνία (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 156Α - 30/07/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου και ορίζεται έδρα του δήμου Σίφνου

Εκτύπωση   Αρχείο csv