ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κότρωνας (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Σκοπού

28-02-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Κολοκυνθίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Κολοκυνθίου

ΦΕΚ 1Α - 08/01/1865

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Κολοκυνθίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Κότρωνας (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Κότρωνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κότρωνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και ορίζεται έδρα του δήμου Ανατολικής Μάνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv