ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Φλομοχώρι (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ασίνης

28-02-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Κολοκυνθίου

ΦΕΚ 1Α - 08/01/1865

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Κολοκυνθίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Φλομοχώρι (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Φλομοχώρι (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Φλεμοχώρι

Φλεμοχώρι (Λακωνίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Φλομοχώρι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Φλομοχώριον

Φλομοχώριον (Λακωνίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Φλεμοχώρι

05/04/1981

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Βάτα της κοινότητας Κότρωνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κότρωνα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv