ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κορογωνιάνικα (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ταινάρου

28-02-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Κορογωνιάνικα (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Κορογωνιάνικα (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα

Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα (Λακωνίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κορογωνιάνικα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Κορογονιάνικα

Κορογονιάνικα (Λακωνίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λαγίας και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv