ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Λιμένι (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Άρεος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Λιμένι (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Λιμένι (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Οιτύλου

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Νέου Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

16/10/1940

Ο οικισμός καταργείται

Λιμένιον (Λακωνίας)

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρεοπόλεως

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο Αρεοπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv