ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βάθεια (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Βάθεια (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Βάθεια (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μέσσης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάθειας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv