ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τσόπακας (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ιππολών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Τσόπακας (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Τσόπακας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα Δρυάλου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο Διρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv