ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τσίπα (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Άρεος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Νέον Οίτυλον (Λακωνίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Νέον Οίτυλον (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

Τσίπα (Λακωνικής)

ΦΕΚ 54Α - 29/03/1903

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Νέον Οίτυλον

Νέον Οίτυλον (Λακωνικής)

ΦΕΚ 54Α - 29/03/1903

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τσίπα

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Νέον Οίτυλον (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Οιτύλου

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Νέου Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv