ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οίτυλον (Βοίτυλον) (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Οιτύλου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Οιτύλου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Οίτυλον (Βοίτυλον) (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Οίτυλον (Βοίτυλον) (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Οίτυλον

Οίτυλον (Λακωνίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οιτύλου

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Οίτυλον (Βοίτυλον)

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Οιτύλου και ορίζεται έδρα του δήμου Οιτύλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv