ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πύργος Οιτύλου (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Νικάνδρου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Πύργος Οιτύλου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Πύργος Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου Οιτύλου

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πύργος Δυρού

Πύργος Δυρού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Πύργος Οιτύλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Πύργος Διρού

Πύργος Διρού (Λακωνίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Πύργος Δυρού

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Διρού και ορίζεται έδρα του δήμου Διρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv