ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τσουκαλιά (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Τσουκαλιά (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Τσουκαλιά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Τσικκαλιά

Τσικκαλιά (Λακωνίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μέσσης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσικκαλιών

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Τσουκαλιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv