ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σούρπη (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Πυράσσου

02-07-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πυράσσου και προσαρτάται στο δήμο Πτελεατών

Σούρπη (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 12Α - 20/05/1857

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Πτελεατών

ΦΕΚ 13Α - 24/03/1864

Ο οικισμός ορίζεται θερινή έδρα του δήμου Πτελεατών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Σούρπη (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Σούρπη (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 251Α - 07/09/1911

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στην επαρχία Αλμυρού του νομού Λαρίσης

Σούρπη (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πτελεατών και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σούρπης

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Σούρπη (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σούρπης και ορίζεται έδρα του δήμου Σούρπης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο Αλμυρού

Εκτύπωση   Αρχείο csv