ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Λαμπινού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Μυρεσίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Λαμπινού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Λαμπινού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Λαμπρινού

Λαμπρινού (Λαρίσης)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μυρεσίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμπρινούς

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Λαμπινού

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Λαμπινού

Λαμπινού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Λαμπρινού

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Λαμπινού (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λαμπινούς και προσαρτάται στο δήμο Αφετών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv