ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπιστινίκα (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Σπαλάθρων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Μπιστινίκα (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Μπιστινίκα (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Μπεστίνικα

Μπεστίνικα (Λαρίσης)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σπαλάθρων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεστινίκων

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Μπιστινίκα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Μπεσκνίκα

Μπεσκνίκα (Λαρίσης)

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Μπεστίνικα

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Μπεστίνικα

Μπεστίνικα (Λαρίσης)

ΦΕΚ 237Α - 23/11/1913

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Μπεσκνίκα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ξυνόβρυση

Ξυνόβρυση (Λαρίσης)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μπεστίνικα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Ξινόβρυση

Ξινόβρυση (Λαρίσης)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Ξυνόβρυση

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Ξινόβρυση (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ξινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο Αργαλαστής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv