ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τσερνίτσα (Μεσσηνίας)

09-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αλαγωνίας

ΦΕΚ 23Α - 26/06/1863

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Αλαγωνίας

ΦΕΚ 9Α - 14/02/1875

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αλαγωνίας

ΦΕΚ 75Α - 26/11/1879

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Αλαγωνίας

ΦΕΚ 246Α - 05/12/1907

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αλαγωνίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αλαγωνίας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσερνίτσης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αρτεμισία

Αρτεμισία (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τσερνίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμισίας και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Εκτύπωση   Αρχείο csv