ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αλμυρόν (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αβίας

Αλμυρόν (Λακωνίας)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Αβίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Αλμυρόν (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Αλμυρόν (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα Σελίτσης

Αλμυρόν (Μεσσηνίας)

05/04/1981

Ο οικισμός καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παραλία Βέργας της κοινότητας Βέργας

Εκτύπωση   Αρχείο csv