ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κουτήφαρη (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Θαλαμών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Κουτήφαρη (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Κουτήφαρη (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτήφαρη

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κουτήφαρη (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Θαλάμαι

Θαλάμαι (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κουτήφαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv