ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ναζήρι (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Εύας

ΦΕΚ 25Α - 22/04/1867

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Εύας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Εύας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ναζηρίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Εύα

Εύα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ναζήρι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Εύας και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv