ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Λούμι (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούμι

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ρεμματιά

Ρεμματιά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Λούμι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Ρευματιά

Ρευματιά (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Ρεμματιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv