ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ζαϊμόγλι (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Βίαντος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα Πελεκανάδας

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πελεκανάδας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαϊμογλίου

Ζαϊμόγλιον (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Δροσιά

Δροσιά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ζαϊμόγλιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv