ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Χαλαμπρέζα (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Τιμαθείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τιμαθείας και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα Βελή ή Βελή Πέρα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Καλοχώριον

Καλοχώριον (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Χαλαμπρέζα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv