ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ανάζογλι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 133Α - 07/06/1890

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκίνου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πανέικα

Πανέικα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ανάζογλι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνου και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv