ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Λογγά (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αιπείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 9Α - 15/03/1855

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Κορώνης

ΦΕΚ 75Α - 26/11/1879

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Κορώνης

ΦΕΚ 133Α - 07/06/1890

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορώνης και ορίζεται έδρα του δήμου Αιπείας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιπείας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογγάς

14/03/1971

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Άγιος Ανδρέας της κοινότητας Λογγάς

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Νεραντζιά της κοινότητας Λογγάς

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Λαΰνα της κοινότητας Λογγάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λογγάς και ορίζεται έδρα του δήμου Αιπείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv