ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μίσκα (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Βίαντος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βίαντος και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μίσκας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Νερόμυλος

Νερόμυλος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μίσκα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Νερομύλου και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv