ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Λαντσουνάτον (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Λαντσουνάτον (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Λαντσουνάτον (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Λαντζουνάτον ή Λαντζολά

Λαντζουνάτον ή Λαντζολά (Μεσσηνίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαντζολά ή Λαντζουνάτου

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Λαντσουνάτον

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Λαντζουνάτον

Λαντζουνάτον (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Λαντζουνάτον ή Λαντζολά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λαντζουνάτου και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv