ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μάλι (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 29Α - 17/11/1842

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Μάλι (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

Μάλα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Μάλα (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

Μάλι (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Μάλι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

Μάλα (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Μάλα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

Μάλι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Μάλα

Μάλα (Μεσσηνίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάλας

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Μάλι

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Μάλη

Μάλη (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Μάλα

17/03/1991

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Κερασέα της κοινότητας Μάλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μάλης και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατρών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv