ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ραυτόπουλον (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Τριπύλης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Τριπύλης

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Τριπύλης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Ραυτόπουλον (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Ραυτόπουλον (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραυτοπούλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Ραπτόπουλον

Ραπτόπουλον (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Ραυτόπουλον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ραπτοπούλου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριπύλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv