ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ψάρι (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ηλεκτρίδος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Δωρίου και ορίζεται έδρα του δήμου Ηλεκτρίδος

ΦΕΚ 282Α - 13/08/1892

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Ψάρι (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 276Α - 22/12/1906

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Δωρίου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Ψάρι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Δωρίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv