ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ξυλικοί (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Φαρυγών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φαρυγών και προσαρτάται στο δήμο Θερμοπυλών

Ξυλικοί (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο Δρυμίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Ξυλικοί (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Ξυλικοί (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Δρυμίας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλικών

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Ξυλικοί (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ξυλικών και προσαρτάται στο δήμο Αμφικλείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμφικλείας και προσαρτάται στο δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας

Εκτύπωση   Αρχείο csv