ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αμούρι (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών)

02-07-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μάκριδος (Παραχελωϊτών) και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Αμούρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 41Α - 10/10/1869

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωϊτών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Αμούρι (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Αμούρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μακρακώμης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμουρίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Αμούρι (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αμουρίου και προσαρτάται στο δήμο Λειανοκλαδίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λειανοκλαδίου και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Εκτύπωση   Αρχείο csv