ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δρακοσπηλιά (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

02-07-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Δρακοσπηλιά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δρακοσπηλιά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δρακοσπηλιά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα Μοσχοχωρίου

ΦΕΚ 95Α - 03/05/1919

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρακοσπηλιάς

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δρακοσπηλιά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Θερμοπύλαι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Θερμοπύλαι (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δρακοσπηλιά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Θερμοπύλαι

Θερμοπύλαι (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Δρακοσπηλιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Θερμοπυλών και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Εκτύπωση   Αρχείο csv