ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μοσχοχώρι (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Οιτών (Τράχινος)

Μοσχοχώρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 13Α - 24/03/1864

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ηρακλειωτών

ΦΕΚ 44Α - 15/12/1874

Ο οικισμός ορίζεται θερινή έδρα του δήμου Ηρακλειωτών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Μοσχοχώρι (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Μοσχοχώρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοσχοχωρίου

Μοσχοχώρι (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτών (Τράχινος) και ορίζεται έδρα του δήμου Ηρακλειωτών

Μοσχοχώρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Μοσχοχώρι (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και ορίζεται έδρα του δήμου Γοργοποτάμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Εκτύπωση   Αρχείο csv