ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Καρυά (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Καρυά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Καρυά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Καρυά (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Καρυά (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδωνιάς

ΦΕΚ 38Α - 23/03/1967

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ροδωνιάς και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς Υπάτης

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδωνιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ροδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Εκτύπωση   Αρχείο csv